Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap YourWeightcare Clinics B.V. gevestigd te Weert (OV) zoals gedeponeerd bij de Rechtbank te Roermond en Kamer van Koophandel en Fabrieken te Roermond onder nummer 88038025.

Algemene Voorwaarden YourWeightcare – DirectClinics Deutschland GmbH


1. Toepasselijkheid


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door YourWeightcare, een business unit van DirectClinics Deutschland GmbH. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Verantwoordelijkheid


YourWeightcare is een onderdeel van DirectClinics Deutschland GmbH en alle activiteiten en medische verrichtingen die onder de naam YourWeightcare worden aangeboden, vallen onder de verantwoordelijkheid van DirectClinics Deutschland GmbH.

3. Medische Diensten


Alle medische diensten die door YourWeightcare worden aangeboden, worden uitgevoerd door bevoegde medische professionals in dienst van DirectClinics Deutschland GmbH en vallen onder de medische verantwoordelijkheid en het toezicht van DirectClinics Deutschland GmbH.

4. Aansprakelijkheid


DirectClinics Deutschland GmbH is verantwoordelijk voor de kwaliteit en professionaliteit van de medische diensten. DirectClinics Deutschland GmbH is echter niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade die niet te voorzien was als een mogelijk gevolg van het gebruik van de diensten.

5. Privacy en Gegevensbescherming


DirectClinics Deutschland GmbH respecteert uw privacy en zal persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

6. Wijzigingen in de Voorwaarden


DirectClinics Deutschland GmbH behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de voorwaarden zal altijd beschikbaar zijn op de website van YourWeightcare.

7. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter


Op de diensten van YourWeightcare en op deze Algemene Voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de diensten van YourWeightcare zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Duitsland.

8. Slotbepalingen


Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of onverbindend wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. DirectClinics Deutschland GmbH zal in een dergelijk geval de nietige of onverbindende bepaling vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk de strekking van de originele bepaling benadert.Contactgegevens:


DirectClinics Deutschland GmbH
Katschhof 3
52062 Aachen
info@directclinics.de


Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst bijgewerkt op 02.01.2024

We helpen u graag verder.
Ik wil graag mailen
Ik wil graag WhatsAppen Ma - Vrij: 09:00 tot 17:00 uur
Ik wil graag iemand spreken Ma - Vrij: 09:00 tot 17:00 uur