top of page

Privacy Statement

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. YourWeightcare streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert.

Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
De Prescan Groep bestaat uit verschillende dochterondernemingen. De belangrijkste dochteronderneming is:

YourWeightcare

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in het kader van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewerken, bewaren en slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;

 • Geslacht;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Gegevens betreffende uw gezondheid;

 • Informatie over uw afspraak;

 • IP-adres

 • Betalingsgegevens;

 • Verzekeringsgegevens;

 • Partner;

 • Behandelaren (huisarts, specialist, enz. + telefoonnummer); 

 • Uitslagen van uw diagnostisch onderzoek (laboratorium uitslagen; beeldmateriaal zoals röntgenfoto’s; CT-scans;

 • Echo en MRI beeldmateriaal); 

 • Verslagen en adviezen van behandeld artsen – met eventuele vertalingen daarvan. 

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij zullen uw medische persoonsgegevens alleen verwerken, opslaan en bewaren op grond van uw uitdrukkelijke

toestemming (artikel 9 lid 2 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw

persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd

in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens

verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen

in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van uw medisch dossier;

 • Het inplannen van een afspraak;

 • Het bemiddelen voor uitvoeren van (een) diagnostische behandeling(en);

 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;

 • Het verbeteren van onze dienstverlening aan u;

 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;

 • Bij archivering: voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden;

 • Het verzorgen van een vertaling van medische bevindingsverslagen van een behandeld arts;

 • Het bijhouden van resultaten uit eerdere onderzoeken en/of behandelingen;

​​

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw medische persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming

voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de

overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen

(zoals bijvoorbeeld de termijn van 7 jaar die de belastingdienst stelt voor de administratie van een onderneming).

Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze

bewaarplicht en vernietigen wij de gegevens.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: 
 

 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.

 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn. 

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

​​

Verwijzingen naar websites van derden
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te mailen naar: info@prescan.de Prescan Deutschland zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij info@prescan.de

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijk website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@prescan.de

Prescan & Datatrics
Prescan zet Datatrics in om data te verzamelen met als doel het verhogen van de content relevantie. Datatrics plaatst cookies om gebruikers over verschillende bezoeken te volgen en zo de customer journey in beeld te brengen. Indien de Facebook Ads pixel en/of de Google Adwords/DoubleClick pixel op de pagina aanwezig is, zal Datatrics een aantal waarden (het segment waarin een gebruiker toebehoort, de aankoopfase en de customer journey) naar deze pixel sturen.

bottom of page