Home Privacyverklaring

Privacy statement YourWeightcare Clinics B.V

YourWeightcare respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor (digital) marketing en analytics diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je informeren over onze diensten en activiteiten.
Als je een contact-/afspraak-, of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. YourWeightcare maakt hiervoor gebruik van een externe bewerker voor digitale opslag van uw zorg- en persoonsgegevens. Hiertoe behoren ook je afspraakgegevens, voor- en na foto’s, consentformulieren en anderen relevante documenten behorende bij je consult, behandeling of controle. Dit gebeurt via een online medische database genaamd ACETO. Het programma wordt gehost door een ISO27001 gecertificeerd hosting bedrijf en garandeert een veilige verwerking van jouw data. Door middel van deze database kan worden gewaarborgd dat alleen daartoe bevoegde personen jouw gegevens kunnen inzien.
Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn van jouw behandelgegevens vijftien jaar of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.


We hanteren de volgende bewaartermijnen:

Bewaartermijn


Contactformulier max.: jaar
Afspraak formulier max.: 7 jaar
Nieuwsbriefinschrijving: tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
Overige formulieren: max. 7 jaar
Aanvraag via e-mail: max. 7 jaar
Klantgegevens: max. 7 jaar


Beveiliging


Alle gegevens die je met YourWeightcare uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van het https-protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in een specifieke datamap met beperkte toegang. De data worden opgeslagen conform de actuele wetgeving.


Bezoekgegevens en Google Analytics


Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om YourWeightcare als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door YourWeightcare nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mailadres achter te laten wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

De door YourWeightcare verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.


Administratie en boekhouding


Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van ACETO. Wij delen jouw afspraakgegevens, voor- en na foto’s, consentformulieren en anderen relevante documenten behorende bij je consult, behandeling of controle. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van afspraken, uitvoeren van behandelingen en administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. ACETO is tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. ACETO gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Verwerkersovereenkomst


Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet zonder toestemming voor een ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Gebruik van cookies


Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. We gebruiken analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Ook gebruiken we na toestemming cookies om content en advertenties te personaliseren. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Je kunt het plaatsen van cookies op je computer blokkeren. Je kunt ook instellen dat je een melding krijgt voordat er een cookie wordt geplaatst. Dit kun je doen door de instellingen van je internetbrowser aan te passen. Houd er wel rekening mee dat sommige cookies noodzakelijk zijn voor het goed werken van websites. Het blokkeren van cookies kan het gebruik van websites dus beperken. Cookies die al opgeslagen zijn op je computer, kun je via je internetbrowser verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.


Inzage, correctie en recht van verzet


Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming van de cookies aanpassen (zie informatie hierboven). Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:


YourWeightcare. t.a.v. A. Savonije, Katschhof 3, 52062 Aachen
Of mail naar info@yourweightcare.nl


In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet uit met de privacy-officer van Yourweightcare, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:


Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAGAanpassen privacy statement


Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wij raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.


Disclaimer


Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. YourWeightcare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van YourWeightcare worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.Versie: 19-04-2023.

We helpen u graag verder.
Ik wil graag mailen
Ik wil graag WhatsAppen Ma - Vrij: 09:00 tot 17:00 uur
Ik wil graag iemand spreken Ma - Vrij: 09:00 tot 17:00 uur